Εμείς οι άνθρωποι της εταιρείας «BEECERA», με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση και διακίνηση εν γένει καλλυντικών προϊόντων, έχουμε ως στόχο την παραγωγή προϊόντων που συνδυάζουν όλα εκείνα τα ποιοτικά και προ πάντων ασφαλή χαρακτηριστικά που θα ικανοποιήσουν πλήρως τον πελάτη μας . Θεωρούμε την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων ως αυτονόητη και ελάχιστη προϋπόθεση .Η συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς αποτελεί βασική αρχή μας. Ανάπτυξη προϊόντων χωρίς την προσθήκη συνθετικών υλών που μπορεί να ερεθίσουν ή να βλάψουν.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ, ΒΑΖΕΛΙΝΗ & ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ
ΧΩΡΙΣ PARABENS
ΧΩΡΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΑ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ